OVER SBeEB - organisatie


Salland Boert en Eet Bewust is een regionaal bedrijfslabel dat verbonden is met de streek Salland.

DE VOORLOPIGE ORGANISATIE

Projectgroep: Samengesteld uit de initiatiefnemers. Coördineert de hoofdlijnen van de uitvoering. Dit zijn: Hedwig Haarman, Bea Linthorst, Hans Nieuwenhuis en Karin van der Toorn.

Burgerpanel: Klankbordgroep van burgers met wie is gesproken in de aanloop naar het project en die ook in de toekomst betrokken zal blijven 

Raad van Advies: De Raad van Advies heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren (inspireren, prikkelen, spiegelen). 
Voor de samenstelling wordt contact gelegd met personen die eerder bij een klankbordbijeenkomst of lid zijn van de Leader Advies Groep. 
Dit zijn onder meer raadsleden en wethouders van gemeenten uit de regio en vertegenwoordigers van andere organisaties. Salland Boert en Eet Bewust zal participeren in de landelijke Stichting Boert Bewust.LEADER Salland Boert en Eet Bewust

We maken gebruik van cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Lees meer.
akkoord »