OVER SBeEB - Achtergrond


Het doel van ‘Salland Boert en Eet Bewust’ is om voedselproducenten en -consumenten dichter bij elkaar te brengen. In Nederland is nu nog minder dan 1 procent van de beroepsbevolking als agrariër actief. Deze kleine groep zorgt voor het voedsel waardoor ook de andere 99 procent verzekerd is van veilig en verantwoord voedsel. Dit geeft een ieder de vrijheid om te wonen en werken waar ze dat willen. Ook boeren hebben echter ruimte nodig om te blijven kunnen ondernemen. Daarom is het belangrijk dat die ruimte er is en dat boeren gehoord maar zeker ook gewaardeerd worden door burgers. Betere en intensievere contacten  moeten leiden tot (meer) wederzijds begrip en waardering. Dat werkt naar twee kanten; de burger krijgt een beter beeld van de agrarische sector, door het eerlijke verhaal van de boer. De boer zelf begrijpt beter wat burgers belangrijk vinden.

In de Gelderse Vallei en Utrecht draait het project ‘Vallei Boert Bewust’ al enkele jaren zeer succesvol. Dit is een project om boeren en burgers te verbinden. Een groep enthousiaste boeren en burgers rolt dit project samen met initiatiefnemer landbouworganisatie LTO Salland nu ook uit in Salland. Inmiddels hebben al vele agrarische ondernemers uit de streek zich aangemeld, van veehouders tot akkerbouwers en fruittelers.  Zij willen burgers graag informeren en inzicht bieden over hun bedrijfsvoering door onder andere het organiseren van open dagen, het ontvangen van schoolklassen, de aanwezigheid van een boerderijwinkel of door actief te zijn op social media.

Salland Boert en Eet Bewust gaat uit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bewuste boeren scoren plussen op minimaal vier van de volgende thema’s: maatschappij, uitstraling bedrijf, energie, milieu, mest, dierenwelzijn en diergezondheid. De bewuste boeren moeten dan ook eerst gecertificeerd worden ten aanzien van bovengenoemde onderdelen, voordat ze deel kunnen nemen aan SBeEB. Bij certificering is ook altijd een burger uit de streek aanwezig. De belangrijkste voorwaarde voor boeren om mee kunnen te doen is interactie met de burgers in Salland.  Bedrijven die meedoen zijn niet per definitie bewuster of beter dan hun buren. Maar ze zijn wel nadrukkelijk visitekaartjes van de sector die het verhaal van de hele sector op een goede manier uitdragen. We maken gebruik van cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Lees meer.
akkoord »